AED’s voor beginners: de wat, hoe en wanneer vragen

In België worden jaarlijks ongeveer 15.000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand. Een snelle calculatie laat zien dat dit 40 personen per dag betreft. Een aanzienlijk aantal van deze hartaanvallen vinden buiten het ziekenhuis plaats. Defibrilleren binnen 3 minuten na een hartstilstand verhoogt de overlevingskans van het slachtoffer tot maar liefst 70%. Het spreekt dan ook voor zich dat het zeer belangrijk is dat er voldoende AED’s beschikbaar zijn.

De kwaliteit van het leven na een hartstilstand is afhankelijk van verschillende factoren. Hoe snel is er bijvoorbeeld met de reanimatie begonnen en is er gebruikt gemaakt van een AED tijdens de reanimatie? Dit is zeer belangrijk om de vitale functies in werking te houden en het hart te kunnen herstarten. Maar wat is nou eigenlijk een AED? Wanneer wordt een AED ingezet en hoe gaat dat in zijn werking? Medisol geeft hierover uitleg, lees snel verder om meer informatie op te doen.

Wat is een AED?

De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Een AED is een draagbaar apparaat dat een schok kan toedienen bij een hartaanval. Deze schok kan er dan voor zorgen dat het hartritme weer herstelt kan worden. Hoewel men vaak denkt dat het hart stilstaat tijdens een hartstilstand, is dit niet geheel het geval. Het hart verkeert als het ware in een chaotische toestand, waarbij snelle prikkelingen ervoor zorgen dat de hartkamers niet meer samentrekken. Hierdoor wordt er geen bloed meer rondgepompt en stopt de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de rest van het lichaam. De schok van een AED kan in zo een toestand het hart resetten, waardoor de hartkamers weer normaal gaan pompen. Met alleen het geven van borstcompressies en beademing is het niet mogelijk het hart te resetten. De overlevingskans van de patiënt is daarom aanzienlijk groter wanneer er een AED gebruikt wordt tijdens een reanimatie.

Wanneer en hoe wordt een AED gebruikt?

Een gebruiksklare AED is altijd voorzien van een elektrodenset. Tijdens een reanimatie dienen deze elektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer geplakt te worden. De AED kan namelijk door middel van deze elektroden het hartritme analyseren. Dit is van belang om te bepalen of er wel of geen schok toegediend moet worden. Geen zorgen, de AED zal nooit een schok toedienen wanneer dit niet noodzakelijk is. Het is daarnaast ook niet mogelijk om zelf een schok toe te dienen zonder dat de AED heeft bepaald dat dit vereist is. Wanneer de defibrillator klaar is met de analyse zal het apparaat de hulpverlener stapsgewijs door het reanimatieproces heen helpen. Zo wordt er aangegeven of er doorgegaan moet worden met reanimeren, of dat er een schok afgegeven dient te worden. Er zijn verschillende situaties waarin het apparaat géén schokopdracht zal afgeven. Allereerst wanneer iemand geen hartstilstand heeft; de persoon is bewusteloos, maar het hart functioneert nog goed. En ten tweede, als er helemaal geen hartactiviteit meer is. Het slachtoffer is dan helaas reeds overleden.

Een AED is zo ontworpen dat u met aanwijzingen wordt geassisteerd door het reanimatieproces. Om een AED te mogen bedienen hoeft u dus geen professioneel hulpverlener te zijn!

Wat moet u doen tijdens een reanimatie?

Wanneer u merkt dat iemand buiten bewustzijn is, is het belangrijk dat er snel én correct met de reanimatie gestart wordt. Om hierbij te helpen heeft de Hartstichting een speciaal stappenplan ontworpen. Hieronder vindt u welke stappen u dient te ondernemen in geval van nood:

  1. Controleer het bewustzijn van het slachtoffer. Dit kunt u het beste doen door het slachtoffer voorzichtig heen en weer te schudden. Vraag daarnaast, luid en duidelijk, hoe het gaat. Geeft het slachtoffer geen reactie? Dan is hij/zij bewusteloos.
  2. Kijk of er omstanders aanwezig zijn en vraag hen om direct 112 te bellen én een AED te halen. Bent u alleen? Bel dan 112, leg uw telefoon naast het slachtoffer op de speakerfunctie. Vraag om een ambulance en geef aan dat het slachtoffer niet reageert. Volg de instructies van de meldkamermedewerker.
  3. Controleer de ademhaling. Leg een hand op het voorhoofd van het slachtoffer en kantel het hoofd naar achteren om te luchtwegen te openen. Til de kin op met de 2 vingertoppen van uw andere hand. Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden. Geen of geen normale ademhaling en bent u alleen? Haal dan een AED als deze DIRECT beschikbaar is.
  4. Start met het geven van 30 borstcompressies. Plaats uw handen midden op de borstkas van de patiënt en duw het borstbeen 5 à 6 centimeter in. Herhaal deze handeling 30 keer in een tempo van 100 – 120 keer per minuut.
  5. Pas de kinlift toe, kantel het hoofd van het slachtoffer naar achter en knijp de neus dicht. Pas mond-op-mondbeademing toe. Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt. Doe dit 2 keer en zorg ervoor dat deze handeling in totaal niet langer dan 10 seconde duurt. Ga hierna door met het reanimeren en wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen. Mocht er een 2e hulpverlener zijn, wissel elkaar dan elke 2 minuten af.
  6. Gebruik de AED, maar onderbreek de reanimatie zo kort mogelijk. Ontbloot de borstkas van het slachtoffer en zet de AED aan. De AED zal nu aangegeven wat er gedaan dient te worden. Blijf de opdrachten van de AED volgen totdat de ambulancezorgverleners arriveren en aangeven dat u mag stoppen.

Wat als er geen AED in de buurt is?

Als burgerhulpverlener is het van belang om altijd reanimatie te geven, óók als het een langere tijd duurt voordat er een AED beschikbaar is, of als er zelfs helemaal geen AED in de buurt aanwezig is. Hoewel het nu dus helaas langer duurt voordat het slachtoffer een hart-reset kan krijgen, zorgen hartmassages en mond-op-mondbeademingen er wel voor dat andere vitale functies in takt blijven. Zo blijft er bijvoorbeeld door het geven van compressies bloedt naar de hersen stromen, waardoor de hersenfunctie veilig gesteld kan worden.

Welke AED is geschikt voor uw situatie?

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie een AED beschikbaar willen stellen voor bijvoorbeeld uw bedrijf, organisatie of vereniging, dan kan het nog weleens moeilijk zijn om het juiste apparaat te kiezen. Er zijn namelijk behoorlijk wat AED’s verkrijgbaar, met uiteenlopende specificaties en variërende prijzenHier vindt u een filmpje waarin wij in slechts 10 minuten uitleggen waar u op dient te letten bij de aanschaf van een AED. Heeft u hierna nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice. U kunt hen bereiken via +32 (0) 25 88 04 01 of via [email protected].

Bekijk hier ons gehele assortiment AED's.