Hartveilig-project Vlaanderen

Uw AED aanmelden bij uw hartveilige gemeente:
Heeft u een AED op een openbare plaats en is 10% van uw medewerkers door Rode Kruis Vlaanderen opgeleid? Sluit dan een samenwerkingsovereenkomst af met het Rode Kruis om uw medewerkers te sensibiliseren en op te leiden in reanimatie en AED-gebruik. Dan ontvangt uw bedrijf het Hartveilig-label van Rode Kruis-Vlaanderen.

Wilt u uw AED aansluiten bij het Hart veilig-project? Neem dan contact op met de projectleider via onderstaande contactgegevens. Een manager van het rode kruis zal vervolgens bij u langskomen om u meer informatie te bezorgen en uw bedrijf verder te begeleiden.

Rode Kruis Vlaanderen
Motstraat 40
2800 Mechelen
015 44 34 80
[email protected]
Website Rode Kruis

Uw bedrijf Hartveilig maken?
Om uw bedrijf hartveilig te maken moet op elke werkplek binnen een paar minuten een AED aanwezig kunnen zijn. Tevens moet 10% van de werknemers opgeleid worden voor het toepassen van reanimatie en het gebruik van een AED.