Uw AED op een publieke plaats?

Verplichtingen voor uw openbare AED (cat. 1):

Wilt u uw AED (cat. 1) op een publieke plaats ter beschikking stellen van het grote publiek? Dan moet er aan onderstaande voorwaarden worden voldaan.

  • De eigenaar van de AED moet zijn toestel registreren bij de Belgische overheid.
  • De AED moet in een verzegelde wandkast worden geplaatst. De wandkast moet tevens voorzien zijn van een AED pictogram.
  • Er moet een instructieformulier (A4) bij de AED liggen die een beknopte werking van het AED toestel uitlegt.
  • De contactgegevens van de eigenaar van de AED moeten vermeld worden op de wandkast.
  • Vermelding op de kast: "Enkel te gebruiken indien de persoon niet bij bewustzijn is en geen normale ademhaling vertoond. Gelieve telkens geneeskundige hulpdiensten te verwittigen via het nummer 112 in geval van gebruik van de AED."
  • Maandelijkse controle bijhouden in een register.
  • Alle gegevens die bij gebruik worden genoteerd jaarlijks doorgeven aan het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer.
  • Op verzoek van de belanghebbende geneesheer de geregistreerde gegevens van de AED doorgeven.

Wat valt er onder een publieke plaats?

Onder een publieke plaats verstaat men in principe elke plaats, met uitzondering van expliciet privédomein zoals privéwoningen. Alle gemeentelijke gebouwen en domeinen zijn te beschouwen als een publieke plaats.

AED van categorie 2:

Een AED van categorie 2 mag enkel gebruikt worden door medisch personeel, in bijvoorbeeld ziekenhuizen en ziekenwagens. Dit komt door de optie om het protocol manueel te overrulen en eventuele geavanceerde opties, zoals ECG-weergave. Deze AED's mogen niet op een publieke plaats ter beschikking worden gesteld. Houd hier altijd rekening mee.