ESG Verklaring

Milieu, Sociaal en Bestuur (ESG)

M11439 / 04-2022

Doel en missie

Levens redden is onze missie: Tegen 2030 heeft elke wereldburger binnen 6 minuten toegang tot een AED

  • Onze hartslag begint bij onze kernwaarden:
  • Betrouwbaarheid Eerst
  • Gedreven door passie
  • Groot denken, gedurfd handelen
  • There is no I in Team

Wij dragen bij aan de beschikbaarheid van levensreddende AED's wereldwijd. Wij zijn merkonafhankelijk en maken de AED begrijpelijk met nuchter deskundig advies van echte mensen, die leveren met het hart voor het hart. Wij laten ons niet beperken door grenzen en zetten ons in om informatie, kennis en bewustzijn te verspreiden om de toegang tot AED's wereldwijd te vergroten.

Sinds de start in 2005 zijn vele levens gered met de AED's van Medisol. In 2022 hebben we onze 50.000e AED afgeleverd!

Bedrijfstechniek en nalevingskader

Wij zetten ons in voor de hoogste standaard van kwaliteitsbeheer van medische hulpmiddelen, ondersteund door onze ISO 13485:2016-certificering, ondersteund door een eersteklas kwaliteitsmanagementsysteem. Daarom kan de klant vertrouwen op een hoogwaardig product en een hoogwaardige service.

Medisol is een distributeur in de keten van marktdeelnemers volgens de EU Medical Device Regulations (MDR). De MDR biedt alle kaders en vereisten waaraan moet worden voldaan voordat een CE-markering op medische hulpmiddelen mag worden aangebracht. De MDR schetst in wezen een kader voor de kwaliteit van de geproduceerde medische hulpmiddelen. In essentie gaat het erom de risico's voor de gezondheid van de gebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Naast de ISO 13485 norm en de MDR voldoet Medisol ook aan andere internationaal geldende wet- en regelgeving. Deze worden apart bijgehouden en gecontroleerd.

Mensen en clutuur

Wij zijn van mening dat alle medewerkers in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor het bereiken van onze doelstellingen. Verkoop, logistiek, service center, interne processen, financiële administratie, kwaliteit, iedereen werkt samen. "There's no I in Team" bij Medisol!

Wij willen dat onze werkplek een afspiegeling is van de maatschappij en stimuleren het aannemen van medewerkers met verschillende achtergronden en/of een afstand tot de arbeidsmarkt.

De werk/levensbalans van onze medewerkers is belangrijk voor ons. Werken buiten het normale schema is alleen vereist in speciale omstandigheden zoals beurzen en altijd op basis van vrije keuze. Medisol biedt alle voorwaarden voor een gezonde en gelukkige omgeving zodat medewerkers hun werk in optimale omstandigheden kunnen doen. Ontwikkeling van medewerkers via opleiding en opleiding wordt gestimuleerd. Medisol heeft een Werkraad die toeziet op de belangen van zowel het bedrijf als de medewerkers.

Omdat Levens redden onze missie is, bieden wij iedere medewerker van Medisol regelmatig een reanimatiecursus aan, zodat iedereen bij Medisol echt levens kan redden.

Milieuvriendelijk

Wij ontwikkelen ons voortdurend tot een milieuvriendelijker bedrijf. We verwelkomen initiatieven van alle kanten. In ons kantoor maken we grote stappen (zoals het plaatsen van nieuwe kozijnen met hoge isolatiegraad, extra isolatie van het dak en installatie van zonnepanelen), maar ook kleine stappen, gebaseerd op de ideeën van ons team. In 2022 is ons kantoor beloond met energielabel A+.

We scheiden onze afvalstromen in Papier, Glas, Plastic/Metaal/Drankkartons en de rest is afval. Gebruikte batterijen, verlopen elektroden en AED's van meer dan 10 jaar oud, worden gebruikt voor trainingsdoeleinden.  Ten slotte worden ze gerecycled in overeenstemming met de Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) door de Nederlandse vertegenwoordiger WEEE Nederland.

Corporate Social Responsibility

In 2018 is Medisol gestart met de oprichting van de Saving Lives Foundation. Het doel van de Saving Lives Foundation is het maximaliseren van de kans op overleven na een hartstilstand in Europa, door het initiëren van preventieve gezondheidsmaatregelen, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken van een hartstilstand, het stimuleren van onderwijs en training op het gebied van reanimatie en het bevorderen van de aanschaf en het gebruik van AED's. Meer specifiek wil de Stichting de aanschaf van AED's ondersteunen voor organisaties en instellingen die financieel niet in staat zijn deze aanschaf zelf te doen. Voor elke AED die in de webwinkels van Medisol wordt verkocht, doneert het bedrijf € 20 aan de Saving Lives Foundation.

Wij moedigen onze mensen aan om iets terug te doen voor hun lokale gemeenschap, of het nu gaat om tijd, moeite of een financiële bijdrage. Ons belangrijkste aandachtsgebied is gezondheid. Wij vinden het belangrijk dat wij ons steentje bijdragen aan een betere wereld voor de huidige en toekomstige generaties.

Bestuur

Medisol is een private onderneming en is niet beursgenoteerd. Aangezien Medisol een middelgroot bedrijf is, is er geen wettelijke controleverplichting. Desondanks huurt Medisol DRV Moore accountants in om de jaarrekening op te maken.

De raad van bestuur bestaat uit de CEO, COO en CFO, waarvan de COO een vrouw is. Alle drie zijn ook de aandeelhouders van het bedrijf. De CEO bezit de meerderheid van de aandelen en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als statutair directeur van Medisol B.V.

Momenteel hebben wij geen Raad van Commissarissen of Raad van Advies geïnstalleerd. Zowel de CEO als de COO worden gecoacht door een hoog aangeschreven groei-mentor van nlgroeit, een initiatief van de Nederlandse Kamer van Koophandel en het Ministerie van Economische Zaken. De CFO heeft gedegen werkervaring in e-commerce, heeft de titel Register Controller (Executive Master of Finance and Control) en is als zodanig geregistreerd. Dit gaat gepaard met het naleven van de ethische code (“VRC Gedragscode”).

Alle drie de bestuursleden ontvangen dezelfde vaste vergoeding zonder bonussen.

Toekomstige ontwikkelingen

Wij zijn ons ervan bewust dat onze ESG-processen altijd voor verbetering vatbaar zijn. Bij beslissingen gaan wij altijd na of zij in overeenstemming zijn met onze ESG-verklaring en ons moreel kompas.