MSDS formulieren

Omdat wij regelmatig verzoeken krijgen van onze klanten omtrent MSDS formulieren willen we graag duidelijkheid geven over wat dit is en waar u het voor nodig heeft. MSDS staat voor Material Safety Data Sheet. Op dit document staat informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat en aanbevelingen voor het veilige gebruik ervan.

Deze documenten worden opgesteld door de fabrikanten van het product waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. De instructies en regels voor het veilig verzenden van deze gevaarlijke goederen zijn internationaal vastgesteld in het IATA en ADR register. Deze regels zijn opgesteld en vastgelegd om eventuele gevaarlijke situaties met deze gevaarlijke stoffen te kunnen vermijden.

Omdat de batterij van een AED de gevaarlijke stof lithium bevat, zijn deze instructies ook van toepassing bij het verzenden van een AED of batterij van een AED. Door middel van een MSDS en de eventueel bijbehorende documenten is het mogelijk om de AED’s en de batterijen van de AED op een juiste en veilige manier te vervoeren via weg- of luchtvracht. Het risico van het onjuist vervoeren van AED’s en de batterijen van AED’s is bijvoorbeeld brandgevaar bij beschadiging van de verpakking. Door de AED’s en de batterijen op een juiste manier te verzenden kan dit risico worden verkleind. Mocht u een MSDS nodig hebben, kunt u deze aanvragen bij Medisol.