Wie mag een aed gebruiken?

Om een AED te mogen gebruiken hoeft u geen professioneel hulpverlener te zijn. Iedere leek mag het apparaat gebruiken. Een AED is zo ontworpen dat u met aanwijzingen wordt geassisteerd in het reanimatieproces.

Iedereen mag een AED gebruiken

Ook als u geen enkele ervaring met een AED of reanimeren heeft, mag u de AED gebruiken. In geval van een ventrikeltachycardie (abnormaal snel hartritme) of ventrikelfibrillatie (abnormaal hartritme) is iets doen is namelijk beter dan niets doen. De AED assisteert bij het reanimeren. Het apparaat zal u in alle gevallen vertellen wat u moet doen.

Het is echter wel aanbevolen om de basis van een AED en het reanimeren te kennen. Hierdoor zult u in staat zijn de bortscompressies en beademingen op een betere manier te kunnen toepassen. Dit zal de overlevingskans ten goede komen.

Uit onderzoek is gebleken dat de overlevingskans van een slachtoffer aanzienlijk toeneemt, indien er binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren. Indien er binnen 6 minuten over wordt gegaan tot reanimatie, is de overlevingskans 70%. Dit percentage neemt iedere minuut met 10% af indien er gewacht wordt met reanimeren. Het maakt dus niet zo zeer uit of u een professioneel hulpverlener bent, maar hoe snel u in actie komt.

AED's voor leken en professionals - Verschil tussen categorie 1 en categorie 2 AED's

Er zijn verschillende merken en types AED’s. De AED’s verschillen zowel qua uiterlijk als qua innerlijk van elkaar. Zo zijn er half-automatische en volautomatische AED's, en wordt er onderscheid gemaakt tussen categorie 1 en categorie 2 AED's.

Wat is een categorie 1 AED?

Categorie 1 AED's mogen door iedereen gebruikt worden en zijn geschikt voor publiekelijke plaatsing. Veruit de meeste AED's die wij aanbieden, vallen in deze categorie.

Wat is een categorie 2 AED?

Sommige AED’s hebben een scherm om de ECG weer te geven (het hartritme) en de mogelijkheid om de AED op een manuele stand te zetten. Deze behoren tot de categorie 2 AED's. Een categorie 2 AED mag alléén door een medisch professional gebruikt worden.

Lees meer over de werking van AED's of bekijk ons complete aanbod.