Schokprotocol en joules


Er zijn verschillen in energieniveaus om schokken toe te dienen. Veel fabrikanten proberen hier een punt van te maken, maar dat is nauwelijks relevant. Onafhankelijk van het afgegeven stroomvermogen van de AED, wordt er een geschikte techniek door de fabrikant toegepast, waardoor een adequate schok wordt afgegeven aan het slachtoffer.

Weet; Alle AED’s zijn even levensreddend!